Nguyên nhân sợ hãi

1175

Joseph Staine, vị chủ tịch thét ra lửa của nước Nga rất lo sợ khi đi ngủ mỗi đêm. Ông ta có bảy phòng ngủ khác nhau, mỗi phòng được khóa cẩn thận như một cái tủ sắt vậy. Để đánh lừa kẻ âm mưu ám sát, Staine mỗi đêm ngủ một phòng khác nhau. Ông có năm chiếc xe với năm tài xế khác nhau. Khi nào đi đâu, màn cửa các xe đều rũ kín để không ai biết ông ngồi trên chiếc xe nào. Ông sợ người đầu độc đến nỗi tuyển một người hầu chỉ là làm một việc là xem xét kỹ những món ông ăn mỗi ngày.

Chúa Giêsu thường bảo các môn đệ Ngài: “Đừng sợ! ” lần khác, Chúa bảo: “Sao anh em lại kém tin như vậy?”

Thì ra sợ hãi có nguyên nhân là không tin vào Thiên Chúa quyền năng.