Thuyết phục

1016

Người Trung Hoa có một câu châm ngôn thế này: “Nếu bạn dùng thanh gươm sắc bén mà chém rận trên đầu con chó, bạn sẽ đả thương con chó hơn là con rận.”

Chúng ta thấy sự chữa trị lắm khi còn nguy hiểm hơn là chính căn bệnh.

Một viên cảnh sát được cấp tốc mời đến để cản trở một thanh niên đang đứng mấp mé trên cầu và dự định nhảy xuống sông tự vẫn. Khi viên cảnh sát đến nơi, ông đã ngăn cản được hành vi của đối tượng và thỏa thuận với anh ta: “Tôi sẽ cho anh mười phút để trình bày những gì là xấu xa, là đáng ghét trên đời này; sau đó, tôi sẽ dùng mười phút để trình bày những gì là tốt đẹp, những gì đáng yêu trên đời này. Vì vậy, tôi đề nghị anh hãy khoan nhảy xuống sông.”

Người thanh niên định tự bắt đầu kể ra những điều xấu xa, những điều đáng ghét của cuộc sống, anh ta nói liên tu bất tận cả giờ đồng hồ vẫn chưa hết.

Sau đó, viên cảnh sát ngắt lời anh ta lại và nói: “Anh hết giờ nói rồi.” Đến lượt viên cảnh sát bắt đầu trình bày những điều tốt đẹp, đáng yêu đáng quí của cuộc sống, và những lý do vì sao không nên tự vẫn.

Thế nhưng, viên cảnh sát chỉ nói mới được hai ba phút thì ngắc ngứ, tịt… không tìm được gì để nói nữa. Ông bước đến, cầm tay nạn nhân, và cả hai cùng nhảy xuống dòng sông.