Bi quan và lạc quan

948

Đối với một Kitô hữu, tội nặng nhất là tội ngã lòng trông cậy. Sau khi Giuđa nhận lấy tấm bánh trong bữa Tiệc Ly, ma quỉ nhập vào lòng hắn. Hắn đã tuyệt vọng. Ngay đêm ấy, thánh Phêrô cũng phạm một tội, nhưng thánh nhân biết Chúa Giêsu vẫn yêu thương ngài.

Có hai đứa trẻ, một đứa rất lạc quan, đứa kia thì lại bi quan.

Người ta đưa đứa bi quan vào một gian phòng đầy đồ chơi rồi đóng cửa lại. Sau đó, họ lại dắt đứa lạc quan vào căn phòng đối diện, đầy những phân ngựa ngoài ruộng, và cũng khóa lại.

Một giờ đồng hồ sau, người ta trở lại để xem hai đứa trẻ đang làm gì.

Họ vào gian phòng đứa trẻ bi quan. Nó đang ngồi dưới nền nhà, đầy những đồ chơi đủ loại, và đang khóc tấm tức. Nó khóc vì không tìm được cái trống. Nó thấy thiếu mất một món đồ chơi.

Người ta lại sang căn phòng của đứa trẻ lạc quan đầy những phân ngựa ngoài đồng. Nó thậm chí còn không nghe thấy tiếng động mở cửa. Đôi mắt của nó đang ngời lên sự hứng thú tột bậc, trong khi trên tay nó cầm một cái xẻng nhỏ. Người ta hỏi đứa trẻ: “Cháu làm gì đấy?” Nó suỵt một tiếng làm hiệu cho mọi người im lặng, rồi nói khẽ: “Đầy phân ngựa thế này, thế nào cũng bắt được một chú ngựa con lẩn quẩn gần đâu đây!”