Xây dựng

910

Một người đập phá trong một ngày bằng hàng trăm thợ xây trong một ngày.
Père Chevrier.

Với những cú búa chính xác, người thợ nề sẽ phá xong một tầng lầu nội một ngày. Một người lái máy ủi tài tình cũng thế. Nhưng khi phải xây lại, nhiều tốp thợ phải làm trong nhiều tháng trời mới xong. Một chàng trai, một thiếu nữ, một người lớn, phá tiêu thanh danh của 10 người nội một đêm. Cũng chỉ một đêm, chàng trai phá tan đời một cô gái nhẹ dạ.. Nhưng xây lại thì lâu biết bao!
Cũng thế, một lời nói có thể phá tan danh dự của một người cố công xây dựng hàng chục năm. Một tội lỗi chỉ trong một phút có thể biến một người công chính trở thành tội đồ.