Vui hưởng cuộc đời

900

Phillip Parham thuật lại câu chuyện về một kỹ nghệ gia giầu có nọ đã bất bình khi thấy một người ngư phủ ngồi biếng nhác bên cạnh thuyền mình. Ông hỏi:

 – Thì sao anh không ra ngoài khơi đánh cá?

Người kia đáp:

– Vì lôi đã đánh đủ cá cho ngày hôm nay.

Ông nhà giàu lại hỏi: 

– Tại sao anh không bắt thêm cho nhiều cá hơn nữa?

Người đánh cá hỏi ngược lại:

– Rồi tôi sẽ dùng chúng tàm gì?

Đến đây thì ông nhà giàu tỏ ra bực bội khó chịu .

 – Anh có thể kiếm thêm tiền về mua thuyền to hơn hầu có thể ra khơi xa hơn và bắt nhiều cá hơn. Anh có thể mua lưới bằng ny lông, bắt nhiều cá hơn và kiếm thêm tiền. Chẳng bao lâu anh sẽ có cả một đoàn thuyền và giàu có như tôi

Người ngư phủ lại hỏi tiếp:

– Giàu như thế rồi tôi biết làm gì đây?

Ông kia nhún vai bảo:

 – Thì khi ấy anh sẽ có thể ngồi xuống vui hưởng cuộc đời

Người ngư phủ đáp trong lúc bình thản nhìn ra biển cả :

– Thế ông tưởng tôi bây giờ đang ngồi làm gì ở đây. Tôi đang vui hưởng cuộc đời cơ mà.

“Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”. Lc 12, 13-21