Về trời cùng ngày với Mẹ

1293

“Nếu nó nghe ngươi thì ngươi đã lợi được một người anh em” (Mt 18,15)

Một cha sở kể lại cách đây ít năm, một gia đình gặp khó khăn đến xin ở nhà xứ ít ngày, vì họ mới bị cháy nhà và người cha đang đau nặng. Nhưng, cha cũng biết gia đình này khô khan, từ lâu không ai xưng tôi rước lễ! Lúc đầu, cha từ chối! Nhưng sau nghĩ lại, cha bằng lòng cho họ tá túc ít bữa… Hôm lễ Đức Mẹ lên trời, giáo dân từ các họ lẻ kéo về mừng lễ đông nghịt. Đột ngột, ông già ở trọ bệnh nguy kịch, cha sở phải bỏ ăn sáng, lo liệu các phép cho ông. Lát sau, ông lão qua đời…

Mệt nhoài vì công việc mục vụ, giải tội quá lâu, làm hai lễ liền, tiếp bao nhiêu người mới đến, với đủ thứ rắc rối phải giải quyết; lại thêm cái chết của ông già này trong nhà xứ, cha có vẻ khó chịu. Cha thầm nghĩ: “Rối tinh rối hẹ lên như thế này, mà lại còn thêm chuyện nữa. Chúa tính làm sao chẳng biết? Chọn ngay lúc này mà chết!”

Đang lúc bực dọc như vậy, một người giáo dân lại nói: “Chà, ông già này thật tốt phước, lên thiên đàng cùng ngày với Đức Mẹ!”

Sau đám tang, con trai và con dâu ông xưng tội rước lễ lại.

Lợi được người anh em còn hơn được cả thế giới, thì một chút nhọc công có đáng gì!

Trích sách Tiên tri Êdêkiel 18, 21-28

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: “Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?

Còn nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính, và phạm tội ác cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, có phải nó được sống ư? Chẳng ai còn nhớ đến mọi việc công chính nó đã thực hiện, vì sự bất trung nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết.

Các ngươi nói rằng: “Ðường lối của Chúa không chính trực”. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết”.