Vay nợ

1237

Một người đàn ông bước vào một Công ty cho vay nợ và hỏi phải trả lãi bao nhiêu nếu anh ta vay 25 đô la trong sáu tháng.
– Một đô la và năm mươi xen – nhân viên công ty nói với anh ta.
Anh ta nói:
– Được. Tôi xin vay số tiền hai lăm đô la, và tôi xin để lại đây chiếc xe ôtô của tôi làm đồ thế chấp cho các ông cho đến khi nào tôi trả lại hai lăm đô la!
Ngày hôm sau, anh ta kể lại câu chuyên này với anh bạn.
Người bạn nói:
– Họ chắc chắn phải nghĩ cậu điên, có đời thủa nhà ai lại thế chấp chiếc xe ôtô mới để công ty cho vay nợ hai lăm đô la trong sáu tháng!
Anh ta nói:
– Thì cứ để người ta cho tớ là điên cũng được. Ngày mai tớ sẽ đi châu Âu trong sáu tháng. Ở đâu mà tớ có thể đỗ xe với khoảng thời gian lâu như thế mà chỉ phải trả một đô la rưỡi hả cậu?