Trồng tre

1717

Nếu trồng tre bằng hạt, chúng ta cần năm năm mới có thể nhìn thấy nó nhú lên khỏi mặt đất. Nhưng để đạt đến chiều cao khoảng 30 mét, chỉ cần thêm khoảng 6 tuần lễ!

Năm năm để chuẩn bị, để ăn rễ, để bám chặt vào đất, để hút dưỡng chất trong lòng đất. Và sau đó, chỉ khi ấy, mầm tre mới mọc lên.

– Tương tự như vậy, năm năm ấy, đời sống cầu nguyện của chúng ta dường như không đạt được một kết quả nào cả. Nhưng nếu như không ăn rễ sâu vào đời sống cầu nguyện hằng ngày một cách kiên trì và chú tâm, cuộc sống của chúng ta sẽ yếu ớt và bệnh hoạn như chính sức sống cầu nguyện của chúng ta.