Trải qua đau khổ

920

Cảnh sát bắt được hai thanh niên ăn trộm xe hơi phía trước gara. Hai anh đẩy xe được vài chục mét, và khi bị bắt; họ rất ngạc nhiên tại sao không đề máy được.

Đúng, chìa khóa vẫn còn và đã mở sẵn. Cảnh sát đã sớm tìm ra nguyên nhân của vấn đề: không có động cơ! Chủ gara cho biết ông đã tháo động cơ cũ và chưa kịp gắn động cơ mới.

Đẩy một cái xe không có động cơ, là muốn được một điều gì đó mà không muốn mất gì. Không có bữa ăn miễn phí, không có những con đường dễ dàng đẫn đến thành công, và không có chiến thắng nào không có hy sinh.

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31). Đức Giêsu muốn dạy cho các môn đệ và chúng ta một một bài học xem ra khó thực hiện nhưng là một điều kện thiết yếu : Qua Đau Khổ Mới Đến Phục Sinh, phải chết đi rồi mới sống lại, phải qua thập giá mới tiến tới vinh quang. Muốn hưởng hạnh phúc đích thực phải qua cửa hẹp, vì đường rộng thênh thang đưa đến diệt vong.

Chính vì vậy “Thiên Chúa không đến để hủy bỏ đau khổ, Ngài cũng không đến để giải thích về đau khổ. Nhưng Ngài đến để làm cho đau khổ có ý nghĩa bằng sự hiện diện của Ngài.” (P. Claudel).

“Sự cao quí tột độ của Kitô giáo là không tìm phương thuốc siêu nhiên để chống lại đau khổ, nhưng để sử dụng đau khổ.” (Simone Weil).