Thinh lặng

1220

Charles L. Allen

Star Daily là một chuyên gia làm việc tại viện điều trị bậnh tâm linh, ông nói: “Theo như tôi biết, trong tất cả những người tôi quen biết, nếu học tập được đạo thinh lặng, hơn nữa thực tế mà nói, bất luận là nam hay nữ đều sẽ không bị bệnh tật”.

Thật vậy, học tập thinhh lặng so với dược phẩm thì có hiệu quả an ủi và chữa bệnh hơn. Nhà khoa học vĩ đại Pascal đã nói: “Sau khi đã qua một thời gian dài quan sát, tôi được một kết luận, là một trong những khó khăn lớn nhất của một cá nhân, chính là họ thiếu năng lực tĩnh tại ”.

Suy tư:

Cha Vincent Lebbe đã giải thích và dặn dò các đệ tử về việc giữ thinh lặng như sau: “Thinh lặng là không khí nuôi dưỡng tu đức nội tâm và toàn bộ đời sống siêu (nhiên) tính”.

Thật vậy, trong thinh lặng chúng ta dễ dàng nghe được tiếng nói thì thầm của Thiên Chúa; trong thinh lặng chúng ta thấy rõ ràng những điều hay điều xấu của mình hơn; trong thinh lặng chúng ta dễ kết hợp mật thiết với Thiên Chúa hơn. Trong cuộc sống thường ngày cũng thế, không ai thích người nói nhiều, nói liên tu bất tận; cũng chẳng ai thích người suốt ngày không nói một câu!

Thinh lặng không có nghĩa là “câm như hến” suốt ngày, nhưng thinh lặng là biết nói, biết “câm” đúng lúc và biết trả lời đúng lúc. Người biết thinh lặng là người không cãi cọ, không to tiếng với người khác, vì trong thinh lặng họ đã biết chế ngự được bản tính của họ; người biết thinh lặng không phải nói để mà nói, nhưng nói để xây dựng, để đem lại lợi ích cho cộng đoàn, cho tha nhân.

Chúa Giêsu, trước khi chọn các môn đệ, Ngài đã cầu nguyện suốt đêm với Cha trên trời, cũng có nghĩa là nói, Ngài đã đàm đạo thâu đêm với Cha, bàn hỏi với Cha về những chuyện đại sự mà Ngài phải làm, bàn hỏi trong thanh vắng của đêm khuya.

Thinh lặng là một nghệ thuật để tìm ra được những bí ẩn trong đời sống siêu nhiên, cũng như giải đáp được những ẩn số trong cuộc sống thường ngày của mỗi người.