Phép lạ

1115

Trong một cuộc mít tinh  Liên xô cũ, vị giáo sư vô thần muốn chứng minh cho cử tọa thấy rằng Chúa Giêsu chỉ là tên phù thủy lừa bịp. Ông lấy một ly nước, đổ vào đó một ít bột và nước liền đổ sang màu đỏ. Ông tuyên bố với cử tọa:

– Tôi vừa làm phép lạ. Ngày xưa, ông Giêsu cũng chỉ làm như tôi mà thôi Nhưng quí vị hãy xem, tôi còn làm được điều ngoạn mục hơn thế nữa.

Nói xong, ông lấy bột khác cho vào ly nước trên, nước từ từ đổi màu rồi trở về nguyên trạng.

Trong đám cử tọa có một người đứng lên dõng dạc nói :

– Thưa ông, ông thật tài ba. Nhưng liệu ông có dám uống thứ rượu mà ông vừa chế biến không?

Thấy ông giáo sư chần chừ, kẻ vừa lên tiếng mới quay xuống đám đông và bình tĩnh giải thích:

– Thưa quí vị, đây là sự khác biệt cơ bản giữa Chúa Giêsu và ông giáo sư này: với rượu nho của Ngài, Chúa Giêsu đã rót cho chúng tôi uống qua 2000 năm hoan lạc. Còn về thứ rượu mà giáo sư vừa chế biển chỉ là một thứ hóa chất độc hại, vì chính ông cũng không dám uống.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa” Jn.3.16-18