Quỳ xuống mới thấy

1265

Tại đền thờ thánh Phêrô ở Rôma, có một bức tượng Chúa chịu nạn do Thorvaldsen (1770-1844), nhà điêu khắc Đan mạch nổi tiếng thực hiện.

Ngày kia, một du khách đến viếng bức tượng. Ông ta nhìn mãi, rồi lắc đầu:

– Tôi nghe đồn bức tượng này nổi tiếng là đẹp lắm, nhưng tôi chẳng thấy gì là đẹp cả. 

Một người quì sau lưng ông nói:

– Ông phải quì gối xuống mới thấy đẹp.

Ông du khách qùi gối xuống. Bấy giờ ông mới khám phá ra vẻ đẹp lôi  cuốn của bức tượng Chúa chịu nạn.

Muốn đến gần Chúa, muốn được Chúa dủ tình thương xót, tôi cũng phải qùi gối xuống mà van xin.