Nịnh hố

973

Một nhân viên trong một hiệu tạp hóa đang phục vụ một khách hàng. Người quản lý đang ngồi ở bàn giấy cách đó một quãng, ông ta thoáng nghe anh nhân viên nói với khách:
– Đúng vậy, thưa bà, đã lâu rồi tôi không thấy có chút nào hết.
– Ô ồ, có chứ sao không, – Người quản lý cắt ngang, – Tôi sẽ báo với nhà kho và mang một ít đến phục vụ bà,
Bà khách vừa cười vừa bỏ đi, người quản lý quay lại nói với anh nhân viên:
– Không bao giờ được từ chối bất cứ điều gì với khách. Luôn luôn sai người đi lấy hàng về.
– Nhưng thưa ông.- Anh nhân viên đáp- Bà ấy bảo tôi là “Dạo này không thấy trời mưa hột nào cả”.

Sự khác biệt giữa tán thưởng và tâng bốc là như thế nào? Đơn giản lắm. Một bên là chân tình, và bên kia thì không. Một bên đi ra từ trái tim; bên kia đi ra từ hàm răng. Một bên không vị kỷ; một bên ích kỷ. Một bên thường được tán đồng; một bên thường bị phê phán.

The difference between appreciation and flattery? That is simple. One is sincere and the other insincere. One comes from the heart out; the other from the teeth out. One is unselfish; the other selfish. One is universally admired; the other universally condemned.

Dale Carnegie

Người Kitô hữu ngày nay đang sống trong một thế giới văn minh tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Vì thế, ánh sáng đã có điều kiện tràn ngập khắp hang cùng ngõ hẻm, từ nông thôn ra đến thị thành. Chính trong bối cảnh đó mà con người cũng có đa phần ảnh hưởng. Càng văn minh bao nhiêu thì nhu cầu của cuộc sống con người càng đòi hỏi cao bấy nhiêu. Nếu người Kitô hữu không tỉnh thức để xác định cho mình một hướng sống e rằng sẽ dễ dàng bị lôi cuốn theo những trào lưu thực dụng. Khi đó dù đang sống trong ánh sáng, nhưng thực tế là chúng ta đang bước đi trong bóng tối.

Có nhiều thứ bóng tối ngày đêm vây phủ chúng ta, mặc dù chúng ta đang có đôi mắt sáng. Bóng tối của đồng tiền, danh vọng. Bóng tối của quyền lực, địa vị. Bóng tối của bất công, tị hiềm, vị kỷ, ganh ghét. Bóng tối của lòng tà, gian ác…vv… Và còn rất nhiều thứ bóng tối của trần gian làm cho ta mù lòa đôi mắt tâm hồn. Chính do sự mù lòa mà lương tâm bị bóp nghẹt, và tiếng nói của Chân lý không còn hiệu qủa. Và vì thế con người trong thế giới hôm nay phải đón nhận biết bao hệ quả. Bóng tối và ánh sáng đã pha trộn vào nhau để chúng ta không còn biết phân biệt đâu là ánh sáng thật.