Những hy sinh của Thánh nhỏ

789

* Gặp một người làm khổ, con có thể có hai thái độ: Người này hại lại; người này thánh hóa tôi (ĐHV 150).

* Đừng hy sinh kiểu biệt phái, hãy hy sinh theo Phúc âm (ĐHV 154).

* Không hy sinh nơi những việc nhỏ, con sẽ đầu hàng trước những hy sinh lớn lao (ĐHV 164).

* Để thúc đẩy con, mỗi lần hy sinh, con định rõ một mục tiêu: Cứu một linh hồn; dâng cho một bệnh nhân; cầu cho Hội Thánh ở một địa phương đang gay cấn (ĐHV 165).

Trong truyện “Một Tâm Hồn”, thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu có thuật lại một hy sinh rất đẹp của thánh nữ: “Một lần tại nhà giặt, con ngồi giặt ở đằng trước một chị. Chị này giặt khăn tay, chốc chốc lại làm bắn nước bẩn vào con. Thoạt đầu, con muốn lùi ngay ra lau mặt cho chị ấy biết đề giúp con một điều là đừng làm bắn nước bẩn vào con nữa. Nhưng nghĩ lại con thấy như thế là dại, vì bỏ mất những hạt ngọc người ta tặng mình một cách rất đại lượng, và con đã thôi không tỏ vẻ khó chịu gì hết. Hơn nữa, con lại cố nén mình để ước ao nước bẩn ấy bắn lên con nhiều hơn. Qua nửa giờ, con đã cảm thấy sự vui thú được vấy nước bẩn. Con định bụng hễ sau này có dịp, lại đến chốn đất lành ấy để làm giàu một cách không mấy khó khăn!.

Nơi khác, người còn nói: “Với lòng kính mến Chúa, thì thì dù cúi xuống nhặt một cây kim nhỏ, ta cũng cứu được một linh hồn.

Một lần nọ, chị coi nhà liệt khuyên người mỗi ngày nên đi bách bộ ngoài vườn 15 phút. Người coi lời khuyên đó như một mệnh lệnh. Bữa kia vào lúc quá trưa, một chị trông thấy người bước đi khó khăn quá, mới thương hại bảo rằng:

– Chị vè nằm nghỉ có lẽ lợi hơn đi bách bộ, đi như thế chỉ thêm mệt. Người thưa lại:

– Vâng, chính thế! Nhưng chị có biết em lấy sức gì để đi được như thế này chăng? Em đi để làm ích cho một vị truyền giáo, với ý nghĩ: ở cõi xa xăm kia, có vị truyền giáo dường như đã kiệt sức vì mải miết theo đuổi công cuộc mở mang Nước Chúa; em muốn dâng lên Chúa những bước đi mệt nhọc này để vị tông đồ ấy đỡ nhọc mệt.

Hy sinh khởi sự từ chỗ đón nhận những công việc rất nhỏ bé và hèn mọn trong âm thầm (Lc 19, 17; Lc 16, 10), những việc mà không ai muốn làm, nhưng có giá trị rất lớn lao đối với Thiên Chúa, vì nó bắt nguồn từ một tâm hồn thiện hảo và khiêm nhu chân thực. Cuộc đời cao đẹp của mỗi người chúng ta được kết dệt nên từ những hy sinh nhỏ bé và hèn mọn như thế.