Nhận ra mình

889

Một chuyện cổ tích phương Tây kể rằng: Khi Chúa giáng sinh, các thú vật kéo tới mừng Chúa. Mỗi con đều dâng Chúa chút quà. Chị bò cái dâng sữa, cậu khi biếu Chúa mấy trái cây nhỏ, chú sóc nâu bé nhỏ tình nguyện ở lại làm đồ chơi cho Chúa. Chúa Hài Đồng đều vui vẻ nhận tất cả.

Đang lúc các thú vật quây quần bên Chúa, thì cáo xuất hiện. Các con vật đều ghét cáo, vì hắn gian manh qủy quyệt. Chúng chận không cho cáo đến gần Chúa và  tự hỏi không biết cáo định âm mưu gì. Cáo nói cáo đến dâng lễ vật cho Chúa, nhưng chẳng thấy cáo mang theo gì. Chúa ra hiệu cho cáo vào. Quì bên Chúa Hài Đồng, cáo thì thầm.

– Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa lòng quỷ quyệt của con!

Mọi con vật đều bỡ ngỡ bảo nhau:

– Dâng gì kỳ cục vậy? 

Nhưng cáo lại vui cười hớn hở, còn Chúa Hài Đồng thì như thể đưa hai bàn lay tí hon lên trên đầu cáo tỏ vẻ ưng thuận và chúc lành.