Nhà truyền giáo

1208

Một thanh niên nọ biết rằng qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, anh đã được Thiên Chúa mời gọi loan báo Tin Mừng của Người. Anh lấy làm xấu hổ và e ngại về điều ấy vì biết mình học thức chẳng có bao nhiêu. Anh cảm thấy nhiệm vụ ấy vượt quá khả năng của mình.

Anh thanh niên này suy nghĩ đắn đo về điều ấy suốt một thời gian dài. Sau cùng, anh ta đã tìm được một giải pháp cho vấn đề của mình.

Mỗi tuần, anh dành ra một món tiền nhỏ, trích từ tiền lương, để mua những quyển sách đơn sơ viết về Chúa Giêsu và sứ điệp Phúc Âm. Sau đó, anh đem đặt những quyển sách nhỏ ấy tại các bệnh viện, các nhà ga xe lửa, phòng mạch của các bác sĩ và những địa điểm thích hợp khác.

Một ngày nọ, chính tai anh đã được nghe một người tân tòng xác nhận: “Tôi đã trở về với Giáo Hội nhờ một quyển sách nhỏ tôi đã nhặt được trong phòng đợi của nhà ga xe lửa.”

– Phúc Âm ở giữa hai cụm từ: “Hãy đến mà xem” và “Hãy đi và loan báo.”

– Nếu như tôi không tích cực Phúc Âm hóa tha nhân, nguyên do có thể là vì tôi đã không tích cực Phúc Âm bản thân mình.