Điều thực sự quan tâm

924

Một Chúa Nhật nọ, cha sở mở đầu bài giảng của ngài bằng cách giơ cao một hình tam giác thật lớn. Sau đó, ngài lên tiếng, “Bài giảng của tôi sáng nay giống như hình tam giác này. Nó cũng có ba điểm…

– Điểm thứ nhất là bởi vì chúng ta không chấp nhận, không yêu thương và không tha thứ cho nhau như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, do đó, nhân loại trên thế giới ngày nay vẫn đang đói khát, đang đau khổ và đang bị sát hại…

– Điểm thứ hai là đa số chúng ta không lưu tâm gì đến thực trạng ấy …

– Và điểm thứ ba là một số anh chị em hiện đang ngồi trong nhà thờ này và nghe tôi nói đây có thể chỉ xét nét những từ ngữ tôi sử dụng xem có chuẩn hay không hơn là quan tâm đến những người đang bị đau khổ và khốn cùng.”

– Khi chúng ta chết, những gì chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa thật oái ăm lại là những điều có liên hệ đến vật chất; chúng ta sẽ bị hỏi về bánh ăn, về nước uống, về áo mặc, v.v…

– Đối với Phúc Âm, tôi không thể chỉ sống những chỗ nào tôi thích. Phúc Âm, một là chọn tất cả, hai là không có gì hết.

– Sáu câu hỏi trong bài thi cuối khóa của tôi (tức là khi tôi chết) nằm trong Phúc Âm thánh Matthêu, đoạn 25.