Nhà trọ vẫn còn chỗ

883

Hôm ấy, giáo xứ tổ chức hoạt cảnh Giáng Sinh và vở kịch Hang Đá. Một đứa trẻ được chọn vào vai Chủ Quán. Chủ Quán phải đứng ở mép sân khấu, trả lời to tiếng cho Đức Maria và Thánh Giuse biết rằng không còn phòng trọ, để hai ngài ra đi.

Mọi người ai nấy đã tập dượt xong xuôi. Đêm hôm ấy, Đức Maria và Thánh Giuse đến, thế nhưng Chủ Quán của chúng ta lại mời hai ngài vào nhà! Sau đó, Chủ Quán lại rống lên khóc và cho biết thế nào cũng sẽ bị mắng vì đã không làm đúng vai đã được giao phó.

Trong lòng đứa trẻ, nó không thể nào nói trong nhà không còn chỗ trong khi nó thấy vẫn còn rất nhiều.

Người đóng vai Thánh Giuse chính là ông anh ruột của Chủ Quán!