Nhà hùng biện ngọng

1331

DÉMOSTHÈNE – Nhà hùng biện danh tiếng nhất cổ Hy Lạp (385-322 tr. Công Nguyên).

Đã phải mất 15 năm để rèn luyện thành người hùng biện số một của Hy Lạp.

 Để sửa tiếng của ông bị ngọng, ông ngậm sạn và tập nói.

 Để át được tiếng ồn của thính giả lúc bấy giờ rất đông đảo, tiên sinh ra tận bờ biển tập gầm thét làm sao cho lấp được tiếng sóng gió.

 Để cho ngực khỏe, chịu đựng được lâu, ông đọc những bài văn thật dài.

 Để sửa chữa những bộ điệu vụng về, ông giới hạn cho các điệu bộ bằng một phạm vi có gươm cắm 4 phía. Một cử động nào ra ngoài mực thước đã định sẽ mang lại cho chủ nó một vết thương.

Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy làm trong tình yêu thương. Thưa anh em, tôi còn một lời dặn nữa, anh em biết gia đình Sê-pha-na là những trái đầu mùa tại vùng A-chai; họ đã hết lòng phục vụ các thánh đồ. Tôi khuyên anh em hãy thuận phục những người như vậy, và cả những người đồng cam cộng khổ với họ. Tôi rất vui vì Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây; họ đã bù lại sự thiếu vắng của anh em; vì những người ấy đã làm tươi tỉnh tinh thần của tôi cũng như của anh em. Hãy biết quý trọng những người như vậy. (1 Cô-rinh-tô 16:13-18)