Người tù nào cũng kêu oan

1082

Công Tước d’Ossone, một nhà chính trị trứ danh vào năm 1624 lên chứa phó vương ở Naples. Một hôm, ông đi thăm nhà ngục và hỏi từng phạm nhân một đã làm gì mà bị bắt giam.

Tất cả đều kêu rằng mình oan, duy chỉ có một anh cúi đầu nhận tội và còn nói đáng lẽ ra mình phải chịu phạt hơn nữa mới xứng đáng.

Thấy hắm khiêm nhường nhận lỗi, công tước bảo: như vậy thì anh ở đây không phải chỗ; anh có tội mà sao lại ở giữa những người vô tội này? Hãy ra khỏi đây. Ta tha cho anh.

Chúa cũng sẽ tha cho tất cả những ai biết khiêm nhường nhận ra lỗi lầm của mình và quyết tâm sửa đổi.

Khi ấy, Ðức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10 “Có hai người lên đền thơ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế.

11 Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương cót con là kẻ tội lỗi.”

14 “Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Lc 18,9-14