Người thầy

1646

William Barclay kể câu truyện sau đây về một giáo viên già. Trước khi bắt đầu dạy học, bao giờ ông cũng thường đứng nghiêm và cúi mình rất sâu chào cả lớp. Bao giờ ông cũng làm như thế rất kính cẩn.

Một hôm có người tò mò hỏi người giáo viên vì sao ông làm như vậy. Ông cho biết ông làm như vậy vì không biết sau này các đứa trẻ ấy sẽ thành những nhân vật như thế nào. Ông thấy mỗi đứa trẻ có vô vàn khả năng, và ông tin rất nhiều đứa trẻ trong lớp này về sau sẽ trở thành những nhân vật lỗi lạc, xuất chúng và đáng kính trọng.

Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta một tiềm năng để trở thành một nhân vật cao trọng, theo sát nghĩa của danh từ.

– Tha nhân xứng đáng được tôn trọng, họ có quyền được như vậy; đó là điều người nào cũng có. Nhưng rất thường, điều ấy chỉ đến sau khi họ đã đạt được thành công, quyền bính hoặc địa vị thế lực.

– Mọi người trên trần gian đều bình đẳng. Một đứa trẻ tàn tật nhất cũng bình đẳng với một đứa trẻ thiên tài bậc nhất đã từng xuất hiện trên đời này.