Kẻ trộm chiên

1290

Có hai đàn chiên đến tối cùng được nhốt chung một chuồng. Sáng sớm, một mục tử đến mở cửa chuồng và kêu lớn: “Marah,” tiếng Ả rập nghĩa là “Hãy theo ta,” và mọi con chiên trong chuồng đều đi theo anh ta.

Một người nhìn thấy cảnh tượng ấy rất thích thú. Anh này mượn tấm áo khoác và chiếc gậy của mục tử kia và cũng kêu to: “Marah.” Thế nhưng không một con chiên nào mảy may động đậy trước tiếng gọi của ông ta! Ông này đến gặp người mục tử và hỏi chiên có bao giờ đi theo một người nào khác không phải là anh ta hay không. Mục tử trả lời: “Có chứ, đôi khi có một con chiên nào đó bị yếu bệnh quá nặng nên bất kỳ ai nó cũng đi theo!”

– “Ta là mục tử tốt lành; Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Chúng sẽ nghe theo tiếng Ta.”

– Ít có khi nào tôi nhìn thấy một người trẻ nào lâm cảnh khốn cùng mà không do người khác đưa đẩy vào. Chúng ta phải chấp nhận điều ngược lại cũng luôn luôn đúng. Vì thế, tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ phải hướng dẫn họ cho thật tốt.