Người chăn chiên kỳ lạ

1263

Một đoàn du khách đi đường đến xứ Paiestin.

Người hướng đạo đang giải thích mấy phong tục kỳ dị ở đây (Phương Đông). Người ấy nói:

– Các ông ở Anh Quốc quen thấy người chăn đi theo bầy chiên trên những đường hẹp và tắt. Nhưng ở Phương Đông thì khác hẳn, vì người chăn bao giờ cũng dẫn đường và đi trước bầy chiên. Chiên theo người và quen tiếng của người

Đoàn đến xứ Paiestine và du khách sững sờ vì thấy ngay một người ở  sau bầy chiên mà xua chúng đi tới Du khách cười thầm và người hướng đạo vội vã hỏi gã chăn chiên kỳ cục kia:

– Sao anh lại ở sau bầy chiên? Tôi vẫn nghe nói ở  Phương Đồng, người chăn chiên đi trước bầy chiên kia mà ?

Hắn đáp:

– Ông nói phải lắm. Người chăn chiên vẫn đi trước bầy chiên mình, nhưng tôi có phải là người chăn đâu, tôi là người chuyên nghề làm thịt chiên mà!

Các ngươi uống sữa, mặc đồ len, giết chiên béo tốt, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu các ngươi không lo bồi dưỡng; chiên bệnh tật các ngươi không lo chữa lành; chiên đi lạc các ngươi không đưa về; chiên bị mất các ngươi không chịu tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo, hà khắc. Chiên của ta tán loạn vì thiếu mục tử.” (bài đọc kinh sách, tuần XXIV, thứ hai)