Liều thân cứu người

1052

Ngày 13/1/1982 chiếc phi cơ Air Floria của Hoa Kỳ đã đâm phải chiếc cầu bắc ngang sông Pơtomac và rơi vào lòng sông buốt giá.

Anh Lenhy Stutrick là một công chức trẻ tuổi có mặt đã chứng kiến cảnh hãi hùng đó. Anh liền mau mắn lao mình xuống dòng sông băng giá. Sau một hồi vật lộn với tử thần, thân thể lạnh cóng, rã rời, cuối cùng anh đã cứu được Pauicia Irado, một trong 5 hành khách còn sống sót.

Ngày 26/1/1982, tổng thống Reagan đọc một bài diễn văn ca ngợi anh Stutrick đã can đảm, hy sinh, anh dũng, dám liều thân để cứu người khác. Lúc ấy cả quốc hội đứng lên vổ tay tấn thưởng làm gián đoạn diễn từ của tổng thống trong một thời gian dài kỳ lục.

Lida là vợ của Stutrick nhìn chồng nở một nụ cười hãnh diện, trong khi đó tổng thống đưa tay ngang trán tỏ lòng nể phục chào mừng người anh hùng trẻ tuổi.

Có người đã liều thân cứu bạn và tôi khỏi chết, bạn có biết không ?