Một tay bợm rượu

1787

Một tay bợm rượu quì gối lớn tiếng kêu xin Thiên Chúa giúp đỡ. Thiên Chúa nghe tiếng than thở và Người đã chạm đến tâm hồn của ông một cách lạ lùng để giải thoát ông khỏi xiềng xích của ma men.

Đó thực là một kinh nghiệm thiêng liêng phi thường, khiến người thụ ân cảm thấy như được sinh lại một lần nữa. Ông đã hướng trọn ý chí và cuộc đời mình về Chúa Giêsu.

Tại nơi làm việc của mình, người đàn ông ấy đã cao rao sự can thiệp phi thường của Thiên Chúa vào cuộc đời mình. Nghe vậy, một người lên tiếng chế nhạo: “Xin anh đừng nói với tôi những phép lạ vớ vẩn mà anh đã tin, chẳng hạn như biến nước thành rượu gì gì đó.” Người kia đáp lại: “Ừ được, vậy thì tôi sẽ nói về các phép lạ ở nhà tôi. Thiên Chúa thực sự đã đổi rượu thành của ăn.”

– Các phép lạ sẽ xảy ra khi nào tôi ngưng giỡn cợt với Thiên Chúa, tôn nhận Người là Thiên Chúa và để Người được tự do hành động.

– Không đời nào có chuyện một người quì gối kêu cầu Thiên Chúa mà lại không được Người nghe lời.