Một ly sữa

1381

Howard Kelly là nhà vật lý, bác sĩ, nhà sinh vật học nổi tiếng và cũng là một Kitô hữu. Lần kia, sau một cuộc nghiên cứu, ông dừng lại nhà một nông dân xin nước uống.

Một cô bé xuất hiện và khi biết ông muốn xin bát nước, em chạy vào nhà rồi đưa ra cho ông một ly sữa tươi mát. Ông ân cần cám ơn và nói nếu người nhà có ai đau cứ việc đến bệnh viện của bác sĩ Kelley. Cô bé cũng cảm kích trước lòng tốt của ông.

Ít lâu sau, mẹ cô đau và cô đưa tới bệnh viện của bác sĩ Kelly. Một sự đón tiếp đặc biệt dành cho hai mẹ con. Và khi mẹ cô khỏi bệnh ra về, bác sĩ còn gởi cho cô một số tiền lớn để bồi dưỡng cho mẹ cùng lời ghi chú: “Để trả ơn một ly sữa”

Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. 36“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Lc 6, 27-38

Hãy yêu thương kẻ thù: đó là bài học Chúa dạy chúng ta. Nhưng làm sao ta có thể yêu thương kẻ thù khi xung quanh ta còn có biết bao nhiêu tương quan rạn nứt mà ta vẫn chưa nối lại tình huynh đệ. Đó mới chỉ là những vết nứt nhỏ trong tình yêu đã là khó. Vậy mà giờ Chúa bảo phải yêu thương kẻ thù. Vì thế, chúng ta cần phải tìm đến với Chúa để học cho biết YÊU, yêu sao cho đúng cách và để cho tình yêu có ý nghĩa.