Mẫu gương khiêm tốn

2398

Một hôm Dương Chu sang nước Tống, vào  ở trọ một nhà kia. Người chủ nhà trọ có hai nàng hầu, một nàng đẹp, một nàng thì xấu. Để ý quan sát, Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quí trọng người thiếp xấu mà khi rẻ người thiếp đẹp. Lấy làm lạ, không hiểu nổi, Chu mới hỏi thằng bé trong nhà trọ.Thằng bé tiết lộ :

– Người thiếp đẹp, tự cho mình là đẹp nên mất đẹp. Chúng tôi chẳng ai nhìn ra cái dẹp của nàng cả. Trái lại người thiếp xấu, tự biết mình là xấu, mà quên xấu, không còn ai nhìn thấy cái xấu của nàng nữa.

Dương Chu liền gọi học trò đến, dặn:

– Các con nhớ ghi lấy: giỏi mà bó được cái thói tự cao mình là giỏi, thì đi đâu mà chẳng được người yêu quí tôn trọng.  

Trong kinh Dịch có câu rằng: “Hữu nhất cá phương pháp, đại túc dĩ thủ thiên hạ, trung túc dĩ thủ quốc gia, tiểu túc tâm thủ kỳ thân, giá tựu thị khiêm hư”. Tạm dịch là: có một phương pháp, nếu khiêm tốn trong mọi việc làm và mọi đối xử thì giữ được thiên hạ; khiêm tốn tới mức trung bình thì giữ được quốc gia; lòng khiêm tốn ít thì chỉ giữ được bản thân.

Chu Công thuộc triều đại nhà Chu (1122 B.C. – 256 B.C. trước Công Nguyên) được xem như là một trong những bậc trị quốc đạo đức nhất của lịch sử Trung Hoa đã dạy con mình là Bá Cầm như sau: “Đạo Trời có huỷ diệt điều gì cũng để lại sự khiêm tốn, đất có biến đổi bao nhiêu cũng lưu lại tính khiêm tốn; quỷ thần, con người tất cả đều không thích kẻ kiêu căng, mà lại ưa chuộng người khiêm tốn.”

Sách Huấn ca dạy cho con cái đức Khôn Ngoan về sự khiêm tốn: Những người làm việc cách khiêm tốn sẽ được mọi người thương mến: “Con ơi hãy hoàn thành việc của con cách khiêm tốn, thì con sẽ được mến yêu hơn mọi người hào phóng”. Càng làm lớn thì càng phải khiêm tốn hơn: “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa”. “Những kẻ kiêu ngạo khi gặp cảnh khốn khổ thì vô phương cứu chữa”… Trong tất cả mọi sự, nền tảng căn bản nhất vẫn là vì người kiêu ngạo cho rằng mình đã đầy đủ nên chẳng cần đến Thiên Chúa: “Quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường”.

Đức Giê-su ngồi xuống gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. (36) Kế đó, Người đem một em nhỏ, đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : (37) “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”. Mc 9,30-37