Tôi không chịu hỏa thiêu

863

Một người vô thần không tin có đời sau, không tin có sự sống lại của thân thể, đến chất vấn một vị linh mục:

 – Người chết làm sao có thể sống lại được một khi thân thể đã bị thiêu rủi thành tro bụi và bay theo luồng gió, hoặc đã bị thú dữ ăn nuốt đi. Thể xác con người, sau khi chết, nếu đã bị phân tán như vậy thì sống lại làm sao được? .

Linh mục đáp: 

 – Điều đó thực ra không có gì là khó hiểu. Không có sự gì khó đối với Thiên Chúa. Chính cái thân thể mà chúng ta đương có đây cũng do sự tổ hợp của những thể chất từ bốn phương mang lại: rau gạo, thịt, muối, đường v.v. . . đều không phải đến từ một chỗ . . .  .

Như vậy, nếu những nguyên liệu ấy đã từ các nơi hợp lại mà thành cái thân thể hiện hữu của chúng ta ngày nay, thì có khó gì cho Thiên Chúa khi muốn kết hợp những thứ đã phân tán để khiến con người sống lại? .

Sống lại cách nào?

35 Nhưng có người nói, kẻ chết sống lại thế nào? Họ sẽ lấy thân xác nào mà về lại? 36 Ðồ ngu! Cái ngươi gieo có sống được không, nếu không chết đã? 37 Và cái ngươi gieo, hẳn không phải là cái hình thể sẽ hóa ra sau mà ngươi gieo, nhưng là một hạt trơ trụi, tỉ như hạt lúa hay thứ giống nào khác. 38 Nhưng Thiên Chúa cho nó một hình thể như Người đã muốn, giống nào có hình thể nấy. 39 Không phải xác nào xác nấy như nhau cả! Nhưng xác người ta khác, xác súc vật khác, xác chim chóc khác, xác loài cá khác. 40 Lại có thiên thể cùng địa thể; hào quang của thiên thể khác; hào quang của địa thể khác; 41 hào quang của mặt trời khác; hào quang của mặt trăng khác; hào quang của tinh tú khác; vì sao này với sao nọ, hào quang đều có khác! 42 Cũng vậy về sự kẻ chết sống lại: gieo xuống trong hư hoại, sống lại trong bất hoại; 43 gieo xuống trong ô nhục, sống lại trong vinh quang; gieo xuống trong yếu đuối, sống lại trong quyền năng; 44 gieo xuống là xác khí huyết, sống lại là xác thần thiêng! Nếu có xác khí huyết, thì cũng có xác thần thiêng. 1Cor.15.35