Lời khuyên của bác học Ampère

1092

Ampère tiên sinh khuyên các sinh viên:

“Hãy học các sự trên trời, đó là bổn phận các bạn, song chỉ nhìn nó bằng một mắt, còn mắt kia nhìn về phía ánh sáng đời đời. Nghe các nhà bác học, nhưng hãy nghe bằng một tai thôi, còn tai kia lắng nghe Lời Chúa. Hãy viết bằng một tay thôi, còn tay kia hãy nắm lấy áo Chúa. Nếu không làm như vậy đầu sẽ va vào đá và bể đầu chết.”

Thánh Nữ Fey người lập dòng chị em Chúa Hài Đồng khó khăn đã nói cùng chị em: mắt trái nhìn các việc phải làm vì bổn phận, mắt phải luôn ngó Chúa để lãnh lệnh Ngài. Làm việc bằng một tay, còn tay kia nắm lấy tay Chúa để người phụ với ta. Nghe lời người ta cầu cứu bằng một tai, tai kia vẫn để nghe Lời Chúa.

Pascal khi viết sách thì quỳ viết vì ông coi viết như là việc cầu nguyện.

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy được một sự thật, đó là với sức riêng, khi thì chúng ta thất bại, khi thì chúng ta thành công, Chẳng ai thất bại hoài và cũng chẳng ai thành công mãi. Tuy nhiên, với ơn Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ thành công dù bên ngoài xem ra như không có thể.

Thực vậy, các tông đồ đã vất vả cực nhọc suốt đêm mà chẳng bắt được một con cá nào. Thế nhưng, vâng lời Chúa, các ông đã ra khơi thả lưới, và lập tức đã có được một một mẻ cá lạ lùng. Thất bại đã trở nên thành công, khó hoá thành dễ và không có thể đã biến thành có thể.

Tìm tưởng vào mình đã đành, mà hơn thế nữa, chúng ta còn phải tin tưởng vào Thiên Chúa nữa, bởi vì như lời Chúa đã phán:

– Không có Thầy, các con không thể làm gì được.

Thánh Phaolô đã xác quyết:

– Phaolô trồng, Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho đâm bông kết trái.

Và người Việt Nam chúng ta cũng thường nói:

– Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Chẳng hạn khi làm ruộng, chúng ta phải dùng mọi phương thế tự nhiên như cày bừa, gieo xạ, xịt thuốc và bón phân…Tuy nhiên, lúa tốt và trúng còn lệ thuộc vào thời tiết, mưa thuận gió hoà. Việc này thì dường như ngoài tầm tay của chúng ta.

Chẳng hạn khi buôn bán, chúng ta phải điều nghiên thị trường, hàng tốt, giá cả phải chăng…Tuy nhiên, nếu gặp phải thời buổi loạn lạc, thì chắc hẳn số người đến mua cũng chẳng bao nhiêu.

Chẳng hạn khi lập gia đình, chúng ta phải tìm hiểu và bàn hỏi… Tuy nhiên, chẳng may sau khi cưới và chung sống với nhau, chúng ta mới thấy người mình yêu không giống với người mình mơ ước vì có quá nhiều khuyết điểm. Lúc đó phải làm sao đây? Hôn nhân không giống như một chiếc áo, vừa thì mặc, không vừa thì bỏ. Nhờ người này người nọ nhắc nhở bảo ban mà vẫn không chuyển biến. Nếu kéo lê cuộc tình như vậy suốt dọc cuộc đời thì qua là một gánh nặng.

Trong trường hợp như thế, vẫn còn có một phương thế đó là tin tưởng và phó thác cho Chúa, vì Ngài có thể làm được mọi sự, như lời thánh vịnh đã xác quyết:

– Ví như Chúa chẳng xây nhà,

Thợ nề vất vả chỉ là uổng công.

Thành trì Chúa chẳng giữ trông,

Hùng binh kiện tướng cũng không ra gì.

Hay như lời thánh Félix de Nole đã nói:

– Với Chúa, thì màng nhện cũng trở nên tường thành. Còn không có Chúa, thì tường thành cũng chỉ là màng nhện mà thôi.

Và chính Chúa cũng đã phán:

– Đối với Thiên Chúa, không việc gì là không có thể.

Tóm lại, trong mọi việc, chúng ta hãy sử dụng sử dụng hai phương tiện trợ giúp cho nhau, đó là tự nhiên và siêu nhiên, đó là sức mình và ơn Chúa, nhờ đó mới bảo đảm được những thành quả tốt đẹp.