Đừng vì tình cảm

1143

Chúa Cứu Thế thiết lập Giáo Hội để mở mang nước trời, tiếp tục công việc của Chúa đem phần rỗi đến cho nhân loại. Chúa sắp xếp các chức quan trọng trong cơ quan ấy là chọn 12 Tông Đồ và chọn Thánh Phêrô làm đầu Giáo Hội.

Trong 12 Tông đồ Chúa thương mến Thánh Gioan hơn hết, thương ra mặt, ai cũng biết mà Chúa lại chọn Phêrô không chọn Gioan là đầu Giáo Hội.

Gioan và Giacôbê là bà con gần hơn hết với Chúa. Mẹ hai đấng Thánh này đã xin xỏ cho con mình chức cao, song Chúa cũng không chọn Giacôbê làm đầu Giáo Hội.

Phaolô tuy tới sau nhưng rất hoạt động và thông thái nếu Chúa muốn thì Ngài đã kêu gọi ông một lượt với Phêrô, song ý Chúa không muốn chọn Phaolô làm đầu Giáo Hội.

Chúa chọn Phêrô và nhất quyết giữ Phêrô mặc dầu Phêrô đa lỗi cùng Chúa rất nặng.

Đừng vì tình cảm. Đừng bè phái. Đừng vì lợi lộc nhất là trong các việc chung và lớn lao trong xã hội, trong Giáo Hội, xứ đạo, giáo phận.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?” Lc 4, 21-30. 

Ðoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Ðức Giêsu về quê hương mình giảng dạy… Mọi người đều thán phục Ngài vì những lời Ngài giảng thật uy quyền. Nhưng họ không chấp nhận Ngài chỉ vì Ngài là con ông Giuse nghèo khó, thất học.

Các khuôn về Ðấng Mê-si-a quyền thế mà họ ngộ nhận khiến họ không thể chấp nhận Ngài. Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh để thức tỉnh họ, nhưng họ không nghe lại còn thô bạo trục xuất và tính ám hại Ngài. Nhưng giờ Ngài chưa đến, nên Ngài đã ung dung rẽ lối mà đi giữa họ một cách bình thản.