Lời bào chữa

967
Supervisor Critizing Office Worker --- Image by © Stock This Way/Corbis

Tác giả Anthony Mastroem đã viết một lời bình luận đáng chúng ta phải suy tư:

Chẳng còn ai ăn cắp nữa… họ chỉ nhấc đi một cái gì đó thôi.

Chẳng còn ai nói dối nữa… họ chỉ cắt nghĩa nhầm những sự thật mà thôi.

Chẳng còn ai ngoại tình nữa… họ chỉ chơi hoặc đùa thôi mà.

Chẳng còn ai phá thai nữa… họ chỉ ngưng giai đoạn có thai mà thôi.

Tất cả những kiểu nói ấy, theo lời Maestroem, là một cách biện hộ khéo léo, nếu không nói là giả dối, để che đậy thực trạng tội lỗi mà thôi.

– Nếu như Thiên Chúa muốn để cho xã hội mặc sức phóng túng, có lẽ Người đã ban cho chúng ta mười điều gợi ý chứ không phải mười điều răn.

– Dù chúng ta có gọi cái xẻng là “một nông cụ” đi nữa, chúng ta cũng chẳng hề thay đổi được bản chất của nó.