Lấy đức báo oán

1151

Trong cuộc chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ, tại Pensymania, mục sư Peter Miller rất được cộng đồng ái mộ. Nhưng trong xóm gần khu nhà thờ có một người láng giềng rất oán ghét và nhiều lần nhục mạ mục sư. Anh ta lại là người phản quốc nền bị tòa án Philadelphia kết án tử hình. Nghe tin ấy, mục sư Miller vội vàng đi bộ đến tìm gặp trực tiếp Đại tướng George Washington để xin ân xá cho tên tử tội. Dại tướng trả lời:

– Tôi tiếc là không thể thỏa đáp thỉnh nguyện của mục sư mà tha bổng cho người bạn thân của mục sư. 

– Đại tướng bảo anh ta là bạn thân của tôi sao? Phải nói anh ta là một kẻ thù đê hèn nhất của tôi trên đời này! 

– Mục sư nói sao? Mục sư phải lội bộ cả 60 dặm để xin ân xá cho một kẻ thù ư? Thế là một chuyện khác, tôi vì mục sư mà sẵn sàng ân xá ngay cho phạm nhân. 

Cầm tờ giấy ân xá của tướng Washington ký, mục sư Miller tức tốc cuốc bộ 15 dặm để đến pháp trường. Thoạt trông thấy mục sư, tên tử tội bảo:

– Kìa, tên Miller đã lội bộ từ Pensymania đến đây để trả thù ta bằng cách khoái chí chứng kiến cảnh ta bị xử treo cổ đấy!

Anh ta vừa dứt lời, thì mục sư Miller cũng vừa vạch được đám đông tới nơi, trao tận tay anh ta tờ ân xá của Đại tướng Washington.

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”(Mt 5,43-44). Chúa đã mời gọi mọi người thực thi và sống giới răn yêu thương kẻ thù cách triệt để: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Chính Chúa Giê-su đã sống lời mời gọi của Ngài, khi Chúa cầu xin Chúa Cha tha cho các người hành quyết Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).