Lạy Cha

1252

Trong quyển Nhật Ký của mình, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Dag Hammerskjold đã tỏ ra là một con người có tinh thần cầu nguyện. Ông hết sức ngưỡng mộ Chúa Giêsu và có cảm tình sâu xa với Kitô Giáo mặc dù ông không công khai xưng mình thuộc một tôn giáo nào cả.

Ông đã cho xây phòng Suy Niệm ngay tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Quyển Nhật Ký của ông nhiều lần đã nhắc đến kinh Lạy Cha, chứng tỏ đó là một đề tài thường xuyên được ông suy tư và chiêm niệm.

Sau đây là trích đoạn ngắn từ quyển Nhật Ký của ông, một điển hình về tư tưởng của ông:

“Nguyện Danh Người hiển sáng, chứ không phải danh tôi,

Nước Người trị đến, chứ không phải nước tôi,

Ý Người được thể hiện, chứ không phải ý tôi.”

–  Phải chăng chúng ta gọi kinh Lạy Cha là lời kinh của Chúa, nhưng sao chúng ta lại sẵn sàng biến thành lời kinh của chúng ta?

– Khi được suy niệm và được đọc trong tinh thần cầu nguyện, mỗi câu trong kinh Lạy Cha sẽ trở nên một giáo huấn tuyệt hảo về đề tài cầu nguyện.