Kha-luân-bố

827

“Ông ta đã thông minh lại còn cơ trí”, một người đồng hội đồng thuyền với Kha-Luân-Bố, đã ca ngợi họ là những người sáng lập phi thường: “Thật chúng ta có thể gọi Kha-Luân-Bố là người dẫn đường chỉ lối cho rất nhiều chính phủ hiện tại, lúc ông ta xuất phát, không biết mình sẽ đến đâu; và sau khi ông ta đến địa phương ấy, cũng không biết mình đang ở đâu. Hơn nữa tất cả sự nghiệp của ông ta đều là do tiền vay mượn mà làm nên”. Arthur Tonne

Trước khi có ông Kha-Luân-Bố thì đã có chính phủ, cũng như trước khi chưa có con cái thì đã có bố mẹ. Bố mẹ cho chúng ta hình hài, nuôi chúng ta khôn lớn, cho chúng ta học hành. Vậy thì bố mẹ chính là mẫu mực của chúng ta mới phải.
Cộng đoàn cũng là bố mẹ của chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta được trưởng thành, được tiến thân và được trở nên một con người mới trong Chúa Kitô. Như một em bé qua từng giai đoạn: biết bò, biết đứng, biết đi, biết chạy.…

Giáo dân theo Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân: “Danh hiệu giáo dân ở đây được hiểu là tất cả giáo hữu không thuộc hàng giáo sĩ và bậc tu trì được Giáo Hội công nhận: nghĩa là những Kitô hữu đã được tháp nhập vào thân thể Chúa Kitô nhờ phép Thanh Tẩy, đã trở nên Dân Chúa và tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Đức Kitô theo cách thức của họ; họ là những người đang thực hiện sứ mạng của toàn dân Kitô Giáo trong Giáo Hội và trên trần gian theo phận vụ riêng của mình”.
Định nghĩa về giáo xứ theo Giáo Lý Công Giáo: “Giáo xứ là nơi mọi tín hữu có thể tập họp để cử hành Thánh Thể mỗi Chúa Nhật. Giáo xứ đưa dân Kitô hữu vào sinh hoạt thông thường của đời sống phụng vụ, và tập họp họ để cử hành Phụng Vụ, giảng dạy cho họ giáo lý cứu độ của Đức Ki-tô, thực thi đức mến của Chúa trong các công việc từ thiện và huynh đệ…”. Giáo Luật ghi lại cơ bản những công việc, bổn phận của một giáo dân, như sau:
1/ Tham dự và lãnh nhận các Bí Tích
Tham dự Thánh Lễ, nghi thức Tuần Thánh, Chầu Thánh Thể
Lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải hay Xức Dầu Bệnh Nhân khi cần
Tham dự các lễ nghi Hôn Phối, ban Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức cử hành tại giáo xứ
2/ Cầu nguyện
Đọc kinh chung với gia đình, với hội đoàn,
Cầu nguyện riêng: cố gắng dành ít thời gian mỗi ngày để cầu nguyện, nói chuyện với Chúa
Giữ luật ăn chay, kiêng thịt theo Giáo Luật
3/ Học hỏi Giáo Lý, Kinh Thánh và phát triển mối liên hệ gần gũi với Thiên Chúa
Đọc và học hỏi Kinh Thánh
Học hỏi Giáo Lý, Học Thuyết Công Giáo
Tham dự các buổi hội thảo về cách sống đạo, truyền giáo, và các buổi tĩnh tâm
4/ Đóng góp tài năng, công sức, thời gian
Làm thiện nguyện giúp giáo xứ bằng cách tham gia các ban ngành đoàn thể trong vai trò lãnh đạo hay thành viên
Tham gia các họat động mục vụ, bác ái của giáo xứ, giáo phận
5/ Đóng góp tài chánh
Tùy theo lợi tức thu nhập, giáo dân đóng góp tài chánh để nuôi sống giáo xứ và hỗ trợ các sinh hoạt trong giáo xứ
6/ Đối xử người khác với tình thương yêu và sự kính trọng
Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: Là anh em hãy có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35)
7/ Tham gia vào hoạt động truyền giáo, và các hoạt động xã hội để cổ vũ tình yêu thương
“Vì các giáo dân cũng như mọi Kitô hữu đều được Thiên Chúa uỷ nhiệm sứ vụ tông đồ qua phép Rửa Tội và phép Thêm Sức, cho nên họ có những  nghĩa vụ chung và với tính cách cá nhân hay tập hợp  thành những hiệp hội, có quyền làm cho sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa được mọi người khắp thế giới nhận biết và đón nhận. Các giáo dân có bổn phận đặc biệt phải làm cho trật tự các thực tại trần thế được thấm nhuần tinh thần Phúc Âm…” (GL, 225)
Trở nên một giáo dân tích cực không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là khi chúng ta đang phải vật lộn với cuộc sống hằng ngày để mưu sinh. Thế nhưng khi đã biết được Mẹ Giáo Hội mong đợi gì nơi một giáo dân, chúng ta thấy rõ ràng hơn con đường mình phải đi, để rồi mạnh dạn bước đi trên con đường đó, không phải chỉ một mình nhưng cùng đồng hành với bao người khác. Trong dụ ngôn năm nén bạc, chúng ta biết rằng cách xử dụng tốt những nén bạc là làm cho chúng sinh lời. Làm cho chúng sinh lời không hệ tại số lượng nén bạc được gia tăng, mà hệ tại tấm lòng của người tôi tớ: người ấy biết chủ tín nhiệm mình nên để đáp lại anh cũng hết lòng với chủ.

Như vậy, không phải bố mẹ học nơi con cái, mà chính con cái phải muôn đời ghi ơn bố mẹ vì những thành quả mà mình đã gặt được, cũng vậy, cộng đoàn chính là nơi mà các thành viên yên tâm trao phó cuộc sống của mình, nếu mỗi thành viên thât sự yêu mến cộng đoàn.