Hơn thua

1037

Endam hay tin người láng giềng là Anđakhia xây thêm một lầu thứ ba cao hơn nhà ông thì Endam vội mướn thợ xây thêm ba lầu nữa để giữ cho nhà ông là nhà cao nhất trong vùng.

Anđakhia chưa thỏa mãn căn nhà mới thì đã thấy nhà mình trở nên thấp, liền bực tức đi mướn thợ khác xây thêm năm lầu nữa, vì ông nghĩ thầm rằng,với năm lầu cao thêm thì người láng giềng Endam kia sẽ thua cuộc không thể nào xây nhà cao hơn nữa. 

Nhưng Endam không chịu thua khi thấy Anđakhia xây thêm năm lầu mới. Ông ra lệnh cho thợ tiếp tục xây thêm để duy trì danh dự có nhà cao nhất.

Như thế, Endam và Anđakhia cứ tranh nhau xây y nhà cao thêm mãi, mà quên rằng nền móng của ngôi nhà mà hai ông đã thiết kế lúc ban đầu không thể nào chịu nổi sức nặng của khối lượng căn nhà . Vì thế, khi Endam và Anđakhia đang mải miết tranh nhau làm cho nhà mình cao hơn thì có một trận động đất nhẹ làm cho cả hai nhà lầu đang xây dở dang sụp đổ tiêu tan.

Hai ông Enđam và Anđakhia cũng bị chôn vùi trong đống gạch vụn, chưa kịp có phút giây nào yên ổn vui hưởng nhà mới.