Học nơi người khác

880

Ingres là một họa sĩ lừng danh vào đầu thế kỷ 19, những bức họa của ông có giá trị nghệ thuật mà không một họa sĩ nào đương thời có thể sánh bằng. Thế mà đến năm 85 tuổi, người họa sĩ kỳ tài ấy lại bắt đầu sao chép lại những bức họa cửa các họa sĩ khác.

Các bạn bè khi thấy ông làm điều ấy thì hết sức ngạc nhiên, hỏi tại sao lại làm như thế? Ông điềm nhiên trả lời:

– Tôi làm thế để học?   

Một con người như Ingres đã làm những việc vĩ đại, những tác phẩm nghệ thuật của ông đã lừng danh ngay khi còn trẻ, ấy thế mà lại nhận rằng mình chưa hiểu đủ, chưa thấy đủ và nhất là chưa học đủ. Ông quả là con người hiếu học và khiêm nhường sẵn sàng học nơi người khác. Khiêm nhường là Con đường cao cả nhất, vì “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho ke .khiêm nhường” (Ga 4, 6).