Khiêm tốn

909

Một thày Rabbi già đau bệnh nằm liệt giường. Các môn đệ của ông thì thầm nói chuyện bên giường ông. Họ đang ca tụng các nhân đức vô song của thầy họ. Một người trong bọn họ nói:

– Từ thời Salomon đến nay chưa có ai khôn ngoan như thầy.

Một người khác nói:

– Ồ đức tin của thầy ngang ngửa với đừc tin của tổ phụ Abraham.

Người thứ ba nói:

– Chắc chắn sự kiên nhẫn của thầy không thua sự kiên nhẫn của ông Giob.

Người thứ tư chêm vào:

– Nói chuyện thân  mật với Thiên Chúa chỉ  có thể có Môisen và thầy thôi ?

Vị Rabbi tỏ ra bồn chồn.

Khi các môn đệ đã ra về hết, vợ ông mới hỏi ông:

– Ông có nghe họ ca tụng ông không?

– Có

– Thế tại sao ông tỏ ra bực dọc như thế ? Vợ ông hỏi.

– Sự khiêm tốn của tôi. – Vị Rabbi than phiền

– Không có ai nhắc đến sự khiêm tốn của tôi cả !

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” Luca 14:1,7-14