Hiện tại – Chúa Giêsu ở đâu ?

954

Đây không phải là một câu truyện, nhưng chúng ta có thể rút ra được rất nhiều bài học quan trọng từ quan điểm của một số người.

Họ thường nói rằng: “Tôi tin Thiên Chúa, tôi tin Chúa Giêsu Kitô, nhưng tôi không tin vào Giáo Hội.”

– Chúa Giêsu làng Nazareth và Chúa Giêsu đồi Canvê đã qua rồi, hiện nay là Chúa Giêsu “ngự bên hữu Đức Chúa Cha.”

– Chúa Giêsu hiện diện sống động nhất nơi cộng đoàn phượng tự. Vì thế, trong các thánh đường mới được kiến thiết gần đây, người ta không đặt nhà tạm ở một nơi nổi bật cho lắm. Trong bí tích Thánh Thể, Thân Mình Chúa Kitô được nuôi dưỡng nhờ Mình Chúa Kitô.

– Chúng ta phải nói sao về những nhân vật gây đổ vỡ trong Giáo Hội? Nếu có khi nào các bạn gặp thấy một Thân Mình Chúa Kitô nào mà không có những thương tích, chắc chắn đó là một thân mình giả!