Đứng ngoài nhà thờ

979

Ngày xưa người ta có kể một câu truyện, về một người da đen ở miền Nam nước Hoa Kỳ, vào thời gian ấy vẫn còn chế độ phân biệt chủng tộc. Người da đen ấy đứng bên ngoài một thánh đường chỉ dành riêng cho người da trắng.

Ngôi thánh đường ấy rất gần nơi người da đen này sinh sống, nên anh đã nghĩ đến việc đến đó tham dự các nghi thức sáng Chúa Nhật, thay vì phải đi rất nhiều dặm đường để đến một ngôi thánh đường dành cho người da đen. Anh đứng bên ngoài, tập trung can đảm để cố gắng đối diện với một thực tế hầu như không thể nào vượt qua. Khi nhìn lên, anh bỗng thấy Chúa Giêsu đã đứng bên cạnh anh không biết tự bao giờ.

Chúa Giêsu hỏi anh ta đang làm gì ở đó, và anh trả lời đang tìm cách để đi vào nhà thờ. Chúa Giêsu cười khổ và nói: “Cha quá biết những gì con đang chịu. Thực sự, suốt bao nhiêu năm qua, chính Cha cũng đang tìm cách để vào ngôi nhà thờ này!”

– Tôn giáo là những hình thức bề ngoài, nếu thiếu tinh thần bên trong, có thể trở nên rất nguy hiểm.

– Kitô Giáo là một tôn giáo hướng về một ngôi vị, đó là Chúa Giêsu Kitô, đây là một điều vượt trên mọi ý hướng làm lành tích đức, cầu nguyện, v.v.