Hạt đậu của ma quỉ

1007

Dowlan Hin, một nhà giảng thuyết trứ danh, trong một bài giáng đã kể chuyện sau: ngày nọ, tôi xuống phố, thấy một bầy heo chạy theo một người Tôi thấy lạ nên để ý xem. Lạ hơn nữa là bầy heo theo người đó vào lò sát sinh? Tôi thắc mắc hỏi người đó làm cách nào mà dụ dỗ bầy heo tài tình như vậy? Ông đáp: Ngài không thấy đó sao? Tôi mang theo rổ đậu, thỉnh thoảng vãi mấy hạt đậu xuống đường. Thế là bầy heo tham ăn chạy theo. . .Rồi ngài giảng tiếp:

Tôi nghĩ ma quỉ cũng áp dụng chiến thuật đó. Nó mang theo rổ đậu, rải trên đường trần và đám đông xô nhau chạy theo, đến tận lò sát sinh vình hằng.