Hai rương bài gẫm của tổng thống

736

Hai rương bài gẫm của Tổng thống

* Giáo dân thời sơ khai diễn tả cách nôm na: Tông đồ là người có Chúa Kitô trong lòng, Chúa Kitô trên mặt, Chúa Kitô trong miệng, Chúa Kitô trên tay, Chúa Kitô trong óc, Chúa Kitô trên vai… Tóm tắt là một người đầy tràn Chúa Kitô và cho kẻ khác Chúa Kitô (ĐHV 292).

* Đừng nói nhiều, làm ít, hoạt động dài, cầu nguyện vắn, nhận rộng rãi, cho hẹp hòi, khoan dung cho mình, khắt khe với người khác (ĐHV 304).

Sau đệ nhị thế chiến, nước Ý hầu như hoàn toàn tan nát vì bom đạn và ách Phát-xít của nhà độc tài Mussolini. Ông De Gasperi đã can đảm, sáng suốt lèo lái công cuộc phục hưng quốc gia về mọi mặt. Lúc ông mất (1954), người ta khám phá ra trong phòng ông có hai rương đầy ắp giấy tờ; lùng kỹ thì toàn là bài gẫm mỗi ngày do chính tay ông ta viết ra năm này qua năm nọ. Ai nấy đều ngạc nhiên và càng thêm lòng thán phục quý mến một nhà chính trị khéo léo, đồng thời là tông đồ thánh thiện đã hy sinh trọn đời cho dân tộc tận tụy với công việc mà vẫn không bỏ qua những giây phút sống nội tâm, nguyện cầu.

Tổng thống De Gasperi đã làm tông đồ trong sứ mệnh của ông. Đức piô XII đã cho chôn xác ông trong đền thờ thánh Lôrensô, cạnh mồ Đức Thánh Cha Piô IX. 2. Viên Thị Trưởng nhiệt thành

* Tông đồ là thánh hóa môi trường bằng môi trường, lao động là tông đồ của lao động học sinh, bộ đội là tông đồ của bộ đội… (ĐHV 293).

* Kẻ thù hiểm nhất của công việc tông đồ là kẻ: “nội thù”, Giuđa nộp Chúa (ĐHV 314).

* Kẻ thù khốc hại nhất của đời tông đồ con không phải là kẻ ngoại thù, đối lập con, nhưng là kẻ nội thù: chính bản thân con có thể thành tên gián điệp làm việc cho cả hai bên: Thiên Chúa và ma quỉ (ĐHV 315).

Là một giáo sư đại học lỗi lạc, một chính trị gia nổi tiếng, ông La Pira, Thị trưởng thành phố Florence, còn là một tông đồ giáo dân hăng hái nhiệt thành, sống đời toàn hiến trong bậc độc thân và chuyên tâm nghiên cứu các vấn đề thần học cách sâu xa kỹ lưỡng. Có lần, một chị ủy viên Ý kia dâng mình vào dòng Kín. Buổi lễ được Đức Hồng Y Agagiania đến chủ tọa và đặt Mình Thánh Chúa, còn thuyết trình viên về đề tài Đời sống chiêm niệm trước mặt Đức Hồng Y chính là Thị trưởng La Pira?

Ông La Pira còn hoạt động tông đồ ngay trong môi trường chính trị một cách hăng say với tư cách là một Thị trưởng. Giữa lúc giặc Mỹ xâm lược dội bom xuống Hà nội, ông đã đến thăm Việt Nam và bàn về vấn đề vãn hồi hoà bình, xây dựng nước Việt Nam độc lập thống nhất.

Thế giới đều biết tiếng ông La Pira và khâm phục tài năng cũng như lòng đạo đức của ông.