Gương mặt Giuđa

989

Giai thoại sau đây được nhà danh họa đại tài người Ý là Leonardo da Vinci kể lại khi ông thực hiện bức họa “Nhà Tiệc Ly.”

Họa sĩ đã tìm được một thanh niên có vẻ mặt thánh thiện tên là Pietri Bandinelli để ông làm mẫu vẽ Chúa Giêsu.

Họa sĩ đã mất nhiều năm mà vẫn chưa hoàn thành được tác phẩm của mình. Nhân vật cuối cùng còn thiếu là Giuđa Iscariot. Họa sĩ đã đến những khu ổ chuột và những khu khét tiếng trong thành phố để ráng tìm một người làm mẫu cho nhân vật Giuđa trong bức họa. Và sau cùng, ông cũng đã tìm được một người vừa ý, rất phù hợp cho hình ảnh của người tông đồ phản bội.

Anh này tướng mạo bệ rạc và mặt mày giảo quyệt. Trong thời gian vẽ, họa sĩ Leonardo cảm thấy con người này dường như quen quen. Ông liền hỏi để biết hai người đã từng gặp nhau bao giờ chưa, và được trả lời: “Phải, chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng đã lâu lắm rồi.” Sau đó, anh ta xưng mình chính là Bandinelli, người trước kia đã từng làm mẫu cho họa sĩ vẽ Chúa Giêsu.

– Chúng ta cũng cần nhớ một rất quan trọng là trình tự đảo ngược của câu truyện trên kia cũng có thể xảy ra – Giuđa hôm nay cũng có thể trở thành Chúa Giêsu ngày mai.

– Nói cho cùng, một thánh nhân chính là một tội nhân đã được Chúa Giêsu cứu độ và thánh hóa.