Chứng từ đẹp nhất

882

Một vị thừa sai nhiều năm hoạt động với những người sơ khai đã kể lại câu truyện sau đây.

Ngài hết sức ngạc nhiên vì một người đàn ông tỏ ý không muốn được rửa tội. Lúc đầu, ông ấy không chịu nói rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, sau đó, ông ta đã giải thích với ngài vì sao ông vẫn chưa muốn được rửa tội.

Vì biết một số bạn hữu của ông ta đã ngỏ ý muốn được rửa tội, nên ông quyết định hoãn lại để cẩn thận xem xét bí tích rửa tội có tạo được một khác biệt ý nghĩa nào trong cuộc sống của những bạn hữu của ông hay không. Sau một hoặc hai năm sau, ông sẽ đến gặp vị thừa sai và công khai tỏ ý muốn được rửa tội.

– Giá trị chứng từ của Kitô Giáo rất quan trọng.  Chúa Giêsu đã phán: “Các con sẽ là chứng nhân cho Thầy cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1:8).

– Kitô Giáo quan tâm đến sự lôi cuốn hơn là sự quảng bá.

– Nếu như cuộc sống của tôi không tuyên xưng được sứ điệp Phúc Âm, thì những lời nói của tôi sẽ không bao giờ làm được điều ấy.