Giận nhau

1136
Young couple arguing on sofa

Ông nội và bà nội cãi nhau và bà giận tới nỗi không thèm nói gì với ông nữa.

Hôm sau, ông đã quên hẳn cuộc cãi lộn, nhưng bà vẫn tiếp tục chẳng ngó ngàng gì đến ông và không nói với ông một lời.  Hình như ông không làm cách nào cho bà nói lên được. 

Sau cùng ông mới đi lục khắp các tủ, các ngăn bàn. Được mấy phút thì bà không chịu nổi nữa liền giận dữ la ầm lên:

– Đồ mắc dịch, ông tìm cái gì vậy hả?

Ông mỉm cười nửa miệng và nói: 

– Ồ, cảm ơn Chúa! Tôi tìm thấy rồi, cái tiếng nói của bà đó! 

Lúc nóng giận, đừng để cơn giận đưa anh em đến chỗ phạm tội. Đừng giận cho đến chiều tối. Đừng tạo cơ hội cho ác quỷ tấn công… Phải loại bỏ khỏi đời sống anh em những điều cay đắng, oán hờn, giận dữ, cãi cọ, phỉ báng và mọi điều xấu xa khác. Phải có lòng nhân từ, yêu mến nhau, phải tha thứ nhau như Thiên Chúa đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế (Thư Ê-phê-sô 4:26, 27, 31-32)