Giăm bông và trứng gà

1184

Bruno Hagspiel

Một ngày nọ, có một con gà mái và một con heo nhỏ cùng đi tản bộ, chúng nó nhìn thấy bên đường một tấm bảng hiệu lớn của quán viết hàng chữ “trứng giăm bông”. Con gà mái liền nói với người bạn đồng hành của nó:

-“Thế nào, cậu cảm thấy đắc ý chứ ! Cậu thử nghĩ mà coi, loại bảng hiệu nầy trên toàn thế giới đều có!”

-“Đúng rồi!” Con heo nhỏ nói: “Nhưng bà chị đừng có quên, với loại gà như các chị mà nói thì đó chỉ là thành quả của một ngày; nhưng với loại heo chúng tôi mà nói, thì là hy sinh cả một đời của chúng tôi”.

Suy tư:

Giăm bông làm bằng trứng gà hay giăm bông bằng thịt heo thì cũng là để cho con người dùng mà thôi, có hơn nhau chăng là tuỳ khẩu vị của mỗi người. Cũng như trong Giáo hội có nhiều cộng đoàn, có cộng đoàn lâu đời và có cộng đoàn mới thành lập; có cộng đoàn truyền giáo và có cộng đoàn chiêm niệm, muôn màu muôn vẻ. Nhưng tất cả các loại hình thức cộng đoàn ấy đều vì một mục đích duy nhất: Loan truyền Phúc âm của Thiên Chúa.

Có hơn nhau chăng là mỗi một thành viên trong công đoàn khác nhau ấy, có thực sự đi đúng đường lối của Giáo hội và Hội quy của dòng không mà thôi !