Chuyện ngắn mà ý dài (33)

1018

CON CHÓ ĐEO CHUÔNG

Có một con chó thường hay cắn người, chủ nó phải  đeo vào cổ nó một xâu lục lạc để người ta nghe thấy mà tránh xa ra.

Từ đó, con chó này thường chạy ra đường cho lục lạc kêu “loong coong, loong coong… “, vô cùng đắc ý. Mẹ nó thấy vậy bảo nó:

– Có gì để mày dắc ý? Chủ nhân đeo lục lạc vào cổ mày hoàn toàn không phải vì mày là con chó ngoan, mà là một con chó hư đốn hay cắn xằng đấy?

Những đồ trang sức lắm khi không làm đẹp con người, ngược lại còn khiến con người lộ ra khuyết điểm.

st