Con Lừa của Chúa

1853

Thánh Gioan Vianhey, lúc còn là chủng sinh, học  rất chậm. Ngày kia, một giáo sư thần học, thừa lệnh Đức Giám Mục đến khảo sát Vianhey xem có đủ khả năng học vấn để tới chức linh mục không?.

Vianhey không thể trả lời câu hỏi nào. Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn, nói:

– Vianhey, anh dốt đặc như con lừa! Với một con lừa như anh, Giáo Hội hy vọng làm nên trò trống gì?

Vianhey khiêm tốn bình tĩnh trả lời:

Thưa Thầy, ngày xưa Samson chỉ dùng một cái xương hàm con lừa mà đánh bại 3000 quân Philitinh. Vậy với cả một con lừa này, Thiên Chúa không làm được việc gì sao?