Dấu chứng nhận

1390

Một vị Giám mục kiểm tra khả năng của một  nhóm ứng viên xin lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Ngài hỏi:

– Bằng vào dấu chỉ nào các người khác nhận ra các con là người Công giáo?

Không có tiếng trả lời. Rõ ràng không có ai ngờ một câu hỏi như thế. Vị Giám mục lập lại câu hỏi và ngài lập lại thêm một lần nữa, lần này ngài làm dấu thánh giá có ý mách nước cho các người dự tòng một câu trả lời đúng. Bất. chợt một ứng viên trả lời:

– Đó là “Tình yêu” . 

Vị Giám mục rất nhạc nhiên!  Khi ngài sắp mở miệng nói “Sai “, ngài bỗng kịp thời ngậm miệng lại.

Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”. 

Khi nói đến “yêu thương”, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng hiểu và cảm nhận được vị ngọt pha đôi chút hơi đắng của nó. Quả thật, con người không thể sống nếu không biết yêu thương. Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã đặt để trong lương tâm con người khả năng yêu thương. Nhờ đó, họ biết yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau. Vì “yêu thương”, nên trước cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ lời trăn trối, đó là: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới,…Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau” (Ga 13,34-35).

“Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13,35). Để làm môn đệ Chúa Giêsu, ta phải yêu như Ngài đã yêu. Tình yêu của Đức Giêsu bắt nguồn từ Chúa Cha:”Như Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như thế” (Ga15,9). Dấu chỉ để nhận ra người môn đệ Chúa, không là “linh mục”, không là “khấn trọn, khấn tạm”, cũng không là “mặc áo dòng”, mà là người “sống yêu thương”, thực hành sống: “Như Thầy đã yêu”! Không sống yêu thương mà nhận mình là người theo Chúa, là phản chứng. Không yêu thương mà nói mình biết Thiên Chúa, là nói dối; vì “Ai yêu thương thì biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,7-8). Khi thực hành yêu thương, chúng ta trở nên giống Thầy Giêsu và xác tín vào Thiên Chúa là Đấng Giàu Lòng Xót Thương. Khi sống yêu thương, ta được ở lại trong Chúa và Chúa ở trong ta. Bởi vì, “Thiên Chúa là Tình Yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16).

Con người được tạo dựng trong Tình Yêu của Thiên Chúa và được hướng dẫn sống trong Tình Yêu của Ngài. Đó chính là hạnh phúc đích thật của con người. Thế nhưng, trong thực tế, cuộc sống không đơn giản! Nhiều khi ngay trong gia đình, hay trong Cộng đoàn, Tình Yêu vẫn vắng bóng! Tình Yêu vẫn chưa là dấu chứng Thiên Chúa hiện diện! Chúng ta vẫn lấy lẽ “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, ta vẫn còn não trạng: Anh em sống với tôi thế nào, tôi sẽ đối xử lại như vậy. Vẫn còn đó trong ta tính ích kỷ, tính vụ lợi, tính hơn thua. Thật vậy, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần khiêm tốn, nhìn lại cách sống để điều chỉnh: “Như Thầy đã Yêu”. Số 39, 40 và 41 của Hiến pháp Dòng chúng ta cũng mời gọi chúng ta sống yêu thương như “Thầy đã yêu”.  Bởi vì Yêu bằng tình yêu Giêsu để làm mới tình yêuanh em, tình yêu Cộng đoàn. Yêu như Chúa Giêsu yêu để tình yêu nhân loại được thánh hóa, và chỉ có sống Tình Yêu Giêsu chúng ta mới đạt được hạnh phúc đích thật.