Danh họa Picasso

1007

Picasso, nhà danh họa nổi tiếng nhất thế kỷ XX, mới qua đời vào mùa thu năm 1973 để lại trơn 15.000 họa phẩm chưa kể các loại nghệ thuật phẩm khác. Đọc lại lịch sử đời ông, người ta nhận thấy những nét độc đáo này.

Picasso hết sức sợ cô đơn, nên ông thường giao du với nhiều bạn, và nhà ông ở đô thị huyên náo, chứ không phải ở đồng quê. Ngoài ra, ông rất ham đấu bò và vào tửu điếm. Nhưng có một điều rất lạ: khi bắt đầu làm việc nghệ thuật thì tất cả mọi người trong nhà phải triệt để im lặng cho ông làm việc.

Quả thực, muốn làm nên chuyện gì, người ta cần im lặng mới mong đạt được thành tích lớn, nhất là trong việc tông đồ !