Cừu và mèo

2590

Ngày xửa ngày xưa một bác nông dân có một con  mèo và một con cừu. Khi bác đi làm về, mèo chạy ra đón, liếm tay, nhảy lên lưng, cọ người vào bác. Bác vuốt ve mèo, cho ăn bánh.

Thấy vậy cừu cũng muốn được người ta âu yếm vuốt ve và cho ăn bánh. Bác nông dân từ ruộng trở về, cừu vội chạy ra đón bác, liếm tay cọ vào chân bác. Bác nông dân thấy nực cười, và bác xem xem sẽ còn chuyện gì tiếp theo nữa. Cừu đi quanh ra phía sau, rướn mình nhảy lên lưng bác nông dân. Nó xô bác nông dân ngã giúi ngã giụi. Con trai bác nông dân thấy cừu xô bố ngã liền chộp lấy roi quật cừu một trận nên thân.